Nicola Strouhalová

Bakalářská práce

Komplikace neuroaxiální anestezie u porodu-postpunkční cephalea

Complications of neuraxial anesthesia in childbirth-postpuncture cephalea
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou komplikace neuroaxiální anestezie a postpunkční cephalea. Jedná se o teoreticko-průzkumnou práci, která se dělí na dvě části- teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé typy neuroaxiální anestezie, jejich historii, charakteristiku, postup a komplikace s nimi spojené. Praktická část se věnuje retrospektivní studii četnosti komplikací po neuroaxiální …více
Abstract:
The main subject of this Bachelor thesis is complications of neuraxial anesthesia and postpuncture cephalea. It is theoretical-surveyal thesis consisting of theoretical and practical parts. Theoretical part is focused on different types of neuraxial anesthesia, their history, characteristics, procedure and the complications related. Practical part pursues the retrospective study of frequency of complications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Strouhalová, Nicola. Komplikace neuroaxiální anestezie u porodu-postpunkční cephalea. Pardubice, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka