Michaela Kubíková

Diplomová práce

Kupní rozhodovací proces při nákupu mobilního telefonu

Purchasing decision-making process during a mobile phone buying
Anotace:
Cílem mé práce bylo charakterizovat užívání mobilních telefonů a jednotlivé fáze kupního rozhodovacího procesu při nákupu mobilního telefonu na českém trhu a na základě toho formulovat marketingová doporučení pro výrobce těchto přístrojů. Také jsem potvrdila či vyvrátila vyřčené hypotézy. Použila jsem informace získané sekundárním výzkumem a metodou dotazníkového šetření a výsledky jsem zaznamenala …více
Abstract:
The goal of my thesis was to characterize using of mobile phones and particular phases of purchasing decision-making process during a mobile phone buying in the czech market and pursuant to this define some marketing recommendations for producers of these devices. I have also verified or defeated hypotheses defined by me. I have used the information gained by secondary research and method of questioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Jan Koudelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26614