Tamara BERNATÍKOVÁ

Bakalářská práce

Assessment centrum jako efektivní nástroj pro výběr a nábor zaměstnanců a jeho porovnání s dalšími metodami náboru zaměstnanců

Assessment Centre as an effective tool for the recruitment of employees and its comparison with other methods of recruitment
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám především problematikou metod výběru vhodného pracovníka a zaměřuji se na čím dál častěji využívanou metodu Assessment Centra (dále jen AC). Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Cílem teoretické části je souhrn celého procesu náboru a možností, které jsou dnes při výběru pracovníků využívány, popis jednotlivých metod s bližším představením metody Assessment Center …více
Abstract:
In my bachelor thesis, I deal with the issue of choosing the appropriate methods of work and focus on the more popular used method of assessment centres (AC). The work is divided into two main parts. The theoretical part is a summary of the recruitment process and the options that are now used in the selection of personnel, description of the methods closer to the introduction of an Assessment Centre …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Červenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERNATÍKOVÁ, Tamara. Assessment centrum jako efektivní nástroj pro výběr a nábor zaměstnanců a jeho porovnání s dalšími metodami náboru zaměstnanců. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta