Jiří Křepelka

Bakalářská práce

Trendy v odpovědnostním pojištění na českém trhu

Trends in liability insurance on the Czech insurance market
Anotace:
Práce je zaměřena především na analýzu vývoje a možných trendů v pojištění odpovědnosti a v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zatímco druhé z uvedených je povinně smluvní, pojištění odpovědnosti je zákonem nařízeno jen v případě určitých typů povolání. Analýza dostupných informací z odpovědnostního pojištění se v této práci zaměřuje především na zaměstnání riziková, na nejčastější důvody vedoucí …více
Abstract:
Thesis is focused mainly on the analysis of development and possible trends in liability insurance and automobile liability insurance. While the second insurance is compulsory, liability insurance is required by law only for certain types of professions. In this thesis, the analysis of the available information on liability insurance focuses primarily on risky employment, on the most frequent reasons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Oto Štefan Kubik, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Urban

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING