Theses 

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza – Albina Kupaeva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Albina Kupaeva

Bakalářská práce

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Websites of 5* Hotels in Prague and Moscow: comparative analysis

Anotace: KUPAEVA, Albina. Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha 2014. Bakalářská práce na téma „Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza“ obsahuje analýzu založenou na porovnání předem stanovených kritérií – vlastností webových stránek zkoumaných hotelů. Těmito kritérií jsou komunikační možnosti pětihvězdičkových hotelů v Praze a v Moskvě. Zkoumají se možnosti komunikace prostřednictvím bezplatné telefonní linky, sociálních sítí, Skype, rezervačního formuláře, referencí klientů. Rovněž obsahuje analýzu využití sociálních sítí hotelovými řetězci. Cílem bakalářské páce je porovnání komunikačních možností webových stránek pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze na základě stanovených kritérií a zjištění hlavních rozdílů v komunikačních možnostech pětihvězdičkových hotelů ve zmíněných městech.

Abstract: Bachelor thesis is dedicated to the websites of 5* Hotels in Prague and Moscow: comparative analysis and includes analysis based on a comparison of predetermined criteria - the characteristics of websites surveyed hotels. These criteria are the communication capabilities of five star hotels in Prague and Moscow. The thesis includes the comparison of the possibilities of communication by freephone, social networking, Skype, booking form, references of clients. It also includes an analysis of the use of social networks by hotel chains. The aim is to compare the lever bachelor of communications options on the websites of 5* star hotels in Moscow and Prague based on set criteria and identification of the main differences in communication possibilities of five star hotels in these cities.

Klíčová slova: ětihvězdičkové hotely, komunikační možnosti, rezervační formulář, Skype, sociální sítě, marketing, Facebook, Twitter, luxury hotels, communication abilities, booking form, social networks.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Liubov Ryashko, kandidát věd
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:43, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz