Alexandra Mikušincová

Bakalářská práce

Obchodná spolupráca medzi slovenskou firmou Pastorkalt, a.s. so sortimentom chladiacich vitrín a odberateľmi v teritóriu Ruskej federácie.

Obchodní spolupráce mezi slovenskou firmou Pastorkalt a.s.se sortimentem chladících vitrín a odběrateli v teritoriu Ruské federace.
Anotace:
Práce se zabývá popisem obchodních vztahů mezi slovenskou firmou Pastorkalt, a.s. a jejími ruskými partnery. Podává popis firmy Pastorkalt, a.s. a zaměřuje se též na charakteristiku ruské firmy Expoholod, se kterou Pastorkalt, a.s. spolupracuje na ruském trhu. Popisuje též aktuální situaci na ruském trhu ve velkoobchodní i maloobchodní sféře a charakterizuje specifika ruského trhu. Část práce je věnována …více
Abstract:
The thesis describes commercial relationship between Slovak company Pastorkalt, a.s. and its Russian partners. Gives the description of Pastorkalt, a.s. and focuses on characteristics of the company Expoholod, with which Pastorkalt, a.s. cooperates on the Russian market. The thesis describes actual situation on the Russian market on wholesale and retail field and characterizes particularities of the …více
Abstract:
Práca sa zaoberá popisom obchodných vzťahov medzi slovenskou firmou Pastorkalt, a.s. a jej ruskými partnermi. Podáva opis firmy Pastorkalt, a.s. a zameriava sa tiež na charakteristiku ruskej firmy Expoholod, s ktorou Pastorkalt, a.s. spolupracuje na ruskom trhu. Opisuje tiež aktuálnu situáciu na ruskom trhu vo veľkoobchodnej aj maloobchodnej sfére a charakterizuje špecifiká ruského trhu. Časť práce …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 4. 2013
  • Vedoucí: Magda Neuwirthová
  • Oponent: Jan Kopecký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35186