Bc. Tomáš Pletňa

Diplomová práce

Faktory ovplyvňujúce mieru nezamestnanosti na Slovensku

Faktory ovlivňujíci míru nezaměstnanosti na Slovensku
Anotace:
Pletňa, T., Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti na Slovensku. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Tahle práce je zaměřená na identifikaci faktorů ovlivňujících míru nezaměstnanosti na Slovensku. Literární přehled popisuje problémy spojené s nezaměstnaností, definuje ekonomické proměnné, které by mohli mít výrazný vliv na výši míry nezaměstnanosti. Vybrané faktory vstupují …více
Abstract:
Pletňa, T., Factors influensing unemployment in the Slovak Republic. Master’s the-sis. Brno: Mendel University, 2019.This thesis is focused on the identification of factors affecting the unemployment rate of the Slovak Republik. Literature discribe issues of unemployment, define economic variables, which could have a significant impact on the level of unemployment rate. Selected factors are entering …více
Abstract:
Pletňa, T., Faktory ovplyvňujúce mieru nezamestnanosti na Slovensku. Diplomová práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2019.Táto práca je zameraná na identifikáciu faktorov ovplyvňujúcich mieru ne-zamestnanosti na Slovensku. Literárny prehľad popisuje problémy spojené s nezamestnanosťou, definuje ekonomické premenné, ktoré by mohli mať výrazný vplyv na výšku miery nezamestnanosti. Vybrané faktory …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta