Bc. Tomáš Pletňa

Master's thesis

Faktory ovplyvňujúce mieru nezamestnanosti na Slovensku

Faktory ovlivňujíci míru nezaměstnanosti na Slovensku
Abstract:
Pletňa, T., Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti na Slovensku. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Tahle práce je zaměřená na identifikaci faktorů ovlivňujících míru nezaměstnanosti na Slovensku. Literární přehled popisuje problémy spojené s nezaměstnaností, definuje ekonomické proměnné, které by mohli mít výrazný vliv na výši míry nezaměstnanosti. Vybrané faktory vstupují …more
Abstract:
Pletňa, T., Factors influensing unemployment in the Slovak Republic. Master’s the-sis. Brno: Mendel University, 2019.This thesis is focused on the identification of factors affecting the unemployment rate of the Slovak Republik. Literature discribe issues of unemployment, define economic variables, which could have a significant impact on the level of unemployment rate. Selected factors are entering …more
Abstract:
Pletňa, T., Faktory ovplyvňujúce mieru nezamestnanosti na Slovensku. Diplomová práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2019.Táto práca je zameraná na identifikáciu faktorov ovplyvňujúcich mieru ne-zamestnanosti na Slovensku. Literárny prehľad popisuje problémy spojené s nezamestnanosťou, definuje ekonomické premenné, ktoré by mohli mať výrazný vplyv na výšku miery nezamestnanosti. Vybrané faktory …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta