Ing. Jana Čížková

Diplomová práce

Poskytování nemocenských dávek v České republice po roce 1989

Administration of Sickness Benefits in Czech Republic after 1989
Anotace:
V roce 2006 byl v České republice přijat nový zákon o nemocenském pojištění, u kterého byla později účinnost stanovena od 1.1.2009. Diplomová práce se zabývá konfrontací navrhované změny v poskytování nemocenských dávek v ČR ( se zaměřením na konstrukci nemocenského ) se stávajícím systémem. Úvodní kapitoly jsou proto věnovány vzniku, historii a charakteristice nemocenského pojištění jako součásti …více
Abstract:
In 2006 in the Czech Republic adopted a new Act on Sickness Insurance, which was later determined the effectiveness of 1.1.2009. The thesis deals with the confrontation proposed changes in the provision of sickness insurance benefits in the Czech Republic ( with a focus on the construction of sickness benefits ) with the existing system. Introductory chapters are devoted to the creation, history and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní