Nina Švehlová

Diplomová práce

Ekonomický vývoj SAE so zameraním na vývoj trhu nehnuteľností a cestovného ruchu

Ekonomický vývoj SAE se zaměřením na vývoj trhu nemovitostí a cestovního ruchu
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ekonomickým vývojem Spojených arabských emirátů a soustřeďuje se na trh nemovitostí a cestovního ruchu. První kapitola se věnuje makroekonomickým ukazatelům a zahraničnímu obchodu. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj trhu nemovitostí v SAE. Třetí kapitola popisuje trh cestovního ruchu SAE. Čtvrtá kapitola je věnována obchodním vztahů ČR a SAE a zkoumá možnosti vzájemné spolupráce …více
Abstract:
This thesis is about the economic development of the UAE with a focus on the real estate market and tourism. The first chapter deals with macroeconomic indicators and foreign trade. The second chapter describes the development of the real estate market in the UAE. The third chapter focuses on the tourism market of the UAE. The fourth chapter examines the trade relations of the Czech Republic and the …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá ekonomickým vývojom Spojených arabských emirátov a sústreďuje sa na trh nehnuteľností a cestovného ruchu. Prvá kapitola sa venuje makroekonomickým ukazovateľom a zahraničnému obchodu. Druhá kapitola je zameraná na vývoj trhu nehnuteľností v SAE. Tretia kapitola popisuje trh cestovného ruchu SAE. Štvrtá kapitola je venovaná obchodným vzťahov ČR a SAE a perspektívam vzájomnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Soňa Gullová
  • Oponent: Anna Klosová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44491