Bc. Petra Srbová

Bakalářská práce

Tanec v muzikálu

The Dance in the musical
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tanci v muzikálu a analyzuje vybrané inscenace Městského divadla Brno. Zkoumá funkce tance v muzikálu a nejčastěji využívané taneční styly. Pozornost je zaměřena také na taneční úroveň interpretů a na podíl taneční složky v jednotlivých inscenacích.
Abstract:
This bachelor‘s thesis is focused on the dance in the musical plays and analyses selected productions of the Brno City Theatre. The work examines functions of dance in musical plays and styles of dance used most of the times. Attention is also paid to the level of dance of some performers and to the amount of the dance in the selected productions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta