Bc. Pavel Molnár, DiS.

Diplomová práce

Statistické modelování ekonomických ukazatelů

Statistical modeling of economic indicators
Anotace:
Cílem diplomové práce je využití statistické analýzy pro zhodnocení stávající finanční situace, predikci budoucího vývoje a podání návrhů na její zlepšení. Teoretická část se zabývá vymezením zkoumaných ekonomických ukazatelů a statistických metod jejich vyhodnocení. Praktická část se zabývá finanční a statistickou analýzou ekonomických ukazatelů. V závěru práce je predikován budoucí vývoj ekonomických …více
Abstract:
The topic of the thesis is using of statistic analysis for the evaluation of the current financial situation, prediction of the future development and submission of proposals for its improvement. Theoretical part of the thesis deals with description of examined economic indicators and statistical methods of its evaluation. The analytical part deals with financial and statistic analysis of economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Oponent: Ing. Marie Hanušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management