Ziadallah Hmidi

Bakalářská práce

Návrh inovace vnitřních prostor hotelu Corinthia Hotel Prague

The proposal of interior design innovation of Corinthia Hotel Prague
Anotace:
Abstrakt Hmidi Ziadallah. Návrh inovace vnitřních prostor hotelu Corinthia Hotel Prague. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2018. Celkový počet stran 51 Hlavním cílem této práce je formulovat doporučení v oblasti inovace vnitřních prostor pokojů hotelu. V této práci byl použit kvalitativní výzkum. V teoretické části byla využita technika rešerše a komparace odborné literatury. V praktické …více
Abstract:
Abstract Hmidi Ziadallah. The proposal of interior design innovation of Corinthia Hotel Prague. [Bachelor’s dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague. Prague: 2018. Total number of pages 51 The main aim of this work is to formulate recommendations for innovation in the interior of the hotel rooms. Qualitative research was used in this work. In the theoretical part, the technique …více
 

Klíčová slova

Hotel innovation product proposal room
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/wuzl1/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Práce na příbuzné téma