Bc. Barbora Tabačková

Master's thesis

Relations, confrontations, violence: Construction de l'identité dans Prochain épisode et Trou de mémoire d'Hubert Aquin

Relationships, confrontations, violence: The construction of identity in Hubert Aquin’s novels Prochain épisode and Trou de mémoire
Abstract:
The aim of this thesis is to examine how the main characters of the novels Prochain épisode and Trou de mémoire – the first two novels of the Quebec author and political activist Hubert Aquin written during the 1960s – construct their identity throughout the novels, and symbolically how this reflects the events and movements of the period (the so called Quiet Revolution).
Abstract:
Táto práca rozoberá (prvé) dva romány quebeckého autora a politického aktivistu Huberta Aquina – Prochain épisode a Trou de mémoire, ktoré boli napísané v 60-tych rokoch dvadsiateho storočia, t.j. počas quebeckej Tichej revolúcie. Práca skúma otázku identity, predovšetkým spôsoby, akými postavy v spomínaných románoch utvárajú svoju identitu, ako aj odraz spoločensko-historických udalostí danej doby …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta