Bc. Martin Fukal

Diplomová práce

Preventivní programy a prevence závislosti ve školství

Preventive programs and addiction prevention in the school system
Anotace:
Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou užívání návykových látek ve společnosti se specifickým zaměřením na konzumaci alkoholu studentů středních škol v rámci České republiky. Obsahem textu je teoretické uchopení tématu závislostí, zneužívání alkoholu a celkového dopadu abúzu na fyzický, psychický a sociální status jednotlivce společně s podrobným zaměřením na oblast tvorby primárních preventivních …více
Abstract:
The thesis focuses on the problems of substance abuse in society with specific focus on alcohol consumption amongst high school students in the Czech Republic. Text content is a theoretical topic of addiction, alcohol abuseand the overall impact of the abuse on the physical, mental and social status of individuals together with a detailed focus on the creation of primary prevention programs focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Morbacher
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta