Theses 

Projekt webové prezentace společnosti S-projekt plus, a.s. – Ing. Jan ELIÁŠ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Jan ELIÁŠ

Diplomová práce

Projekt webové prezentace společnosti S-projekt plus, a.s.

The project of web presentation of S-projekt, Inc.

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá analýzou webové prezentace společnosti S-projekt plus, a.s. V teoretické části jsou zpracovány literární zdroje a můžeme zde nalézt vysvětlení pojmů jako Internet, programovací jazyky nebo webdesign. V praktické části se nachází popis internetové prezentace společnosti S-projekt plus, a.s. Ta je zde dále dopodrobna popsána pro její další využití v projektové části. Projektová část se soustředí na změny, které by mohly webové prezentaci prospět. Souhrn těchto změn je možno nalézt v nákladové analýze, která je doplněna o analýzu rizikovou.

Abstract: This Master{\crq}s thesis deals with the web presentation analysis of company S-projekt plus, a.s. In the theoretic part there are literary sources compiled and we can find there an expla-nation of terms such as Internet, programming languages or webdesign. In the practical part there is a description of the internet presentation of company S-projekt plus, a.s. It is described there in detail for its next use in the project part. The project part is focused on changes which could benefit the web presentation. A sum-mary of these changes can be found in the cost analysis, followed by the risk analysis.

Klíčová slova: Internet, webová prezentace, (X)HTML, webdesign, webhosting, home-page

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
  • Identifikátor: 11087

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2039

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11087 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

ELIÁŠ, Jan. Projekt webové prezentace společnosti S-projekt plus, a.s.. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz