Theses 

Překlad internetových stránek společnosti v kontextu marketingové komunikace – Bc. Pavel Sedláček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavel Sedláček

Bakalářská práce

Překlad internetových stránek společnosti v kontextu marketingové komunikace

The translation of company website in the context of marketing communication

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou propagace, marketingovou komunikací, a to jak klasickou, tak i pomocí internetu. Těžiště samotné práce leží v překladu webových stránek strojírenské společnosti. Hlavním cílem práce bylo přeložit strojírenské texty, a také poukázat na to, jak lze propagovat firmu a její produkci. První část práce je věnována marketingové komunikaci, propagaci a image společnosti. Druhá část se věnuje samotnému překladu webových stránek. V příloze se nachází vypracovaný slovníček používaných termínů.

Abstract: This bachelor thesis deals with a problem of advertising, classical and Internet marketing communication. The main aim of the work is the engineering company website and its translation. The main concern was to translate engineering texts, and also to point out, how to propagate the company and its production. The first part works with marketing communication, advertising and business image. The second part is devoted to the website translation. The appendix contains a glossary of the used terms.

Klíčová slova: Marketing, firma, company, propagace, advertising, strojírenství, machine building, překlad, translation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 21:53, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz