Mgr. Bc. Rastislav Rehák

Master's thesis

Tobinův model a jeho modifikace

Tobin model and its modifications
Abstract:
In this thesis, we study the formal Tobin model and its modification. We follow the work of M. G. Hadjimichalakis and we analyze the consequences of using the technically correct actual rate of inflation instead of the expected one in the equation of capital accumulation in the published results. We conclude that the results of the analyzed publications are not influenced by this choice. We also find …more
Abstract:
V této diplomové práci sa věnujeme formálnímu Tobinovu modelu a jeho zobecnění. Vycházíme z prací M. G. Hadjimichalakisa a analyzujeme, jak jsou ovlivněny jeho závěry použitím technicky korektní skutečné míry inflace místo očekávané v rovnici pro vývoj kapitálu. Zjišťujeme, že závěry analyzovaných publikací nejsou ovlivněny touto volbou. Taky zjišťujeme, že specifikace s očekávanou mírou inflace je …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta