Mgr. Bc. Rastislav Rehák

Diplomová práce

Tobinův model a jeho modifikace

Tobin model and its modifications
Abstract:
In this thesis, we study the formal Tobin model and its modification. We follow the work of M. G. Hadjimichalakis and we analyze the consequences of using the technically correct actual rate of inflation instead of the expected one in the equation of capital accumulation in the published results. We conclude that the results of the analyzed publications are not influenced by this choice. We also find …více
Abstract:
V této diplomové práci sa věnujeme formálnímu Tobinovu modelu a jeho zobecnění. Vycházíme z prací M. G. Hadjimichalakisa a analyzujeme, jak jsou ovlivněny jeho závěry použitím technicky korektní skutečné míry inflace místo očekávané v rovnici pro vývoj kapitálu. Zjišťujeme, že závěry analyzovaných publikací nejsou ovlivněny touto volbou. Taky zjišťujeme, že specifikace s očekávanou mírou inflace je …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta