Michaela Šimková

Bakalářská práce

The International Cooperatin of the South Moravian Region

Mezinárodní spolupráce Jihomoravského kraje
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje působení Jihomoravského kraje v mezinárodních vztazích. Cílem práce je vyhodnotit spolupráci kraje s partnerskými regiony. Ekonomická motivace je prezentována především zaměřením se na evropskou agendu a následně i účastí na společných projektech. Kulturní motivaci lze nalézt ve společných projektech středních a vysokých škol, pořádání kulturních setkání ve spolupráci s muzei …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the activities of the South Moravia Region in the field of international relations. The aim of the thesis is to evaluate the cooperation of the South Moravia Region with partners regions. Economic motivation is mainly presented by focusing on the European agenda and consequently by participating in joint projects. Cultural motivation can be found in joint projects of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies