Kateřina PECHAROVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta po totální endoprotéze kyčle

Nursing care of a hip replacement patient.
Anotace:
Teoretická část práce je zaměřena na anatomii a fyziologii kyčelního kloubu. Popisuje indikace k operačnímu výkonu, vysvětluje pojem totální endoprotéza kyčle, možnosti fixace endoprotézy, předoperační přípravu a pooprační péči. Praktická část je zpracována formou dvou kazuistik u dvou pacientů po totální endoprotéze kyčle, které vycházejí z modelu Marjory Gordonové.
Abstract:
The theoretical part of the thesis is focused on the anatomy and physiology of the hip joint. Describes the indications for surgery, explains the concept of total hip arthroplasty, the possibilities of endoprosthesis fixation, preoperative preparation and postoperative care. The practical part is processed in the form of two case reports in two patients after total hip arthroplasty, which are based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniela Vintrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECHAROVÁ, Kateřina. Ošetřovatelská péče o pacienta po totální endoprotéze kyčle. Karlovy Vary, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/