MUDr. Lukáš Marek, Ph.D.

Disertační práce

Použití inhalovaného oxidu dusnatého v respiračním selhání u dětí

Inhaled Nitric Oxide in Respiratory Failure of Children
Anotace:
Použití inhalovaného oxidu dusnatého v respiračním selhání u dětí. Cíl studie: 1) Zhodnotit vliv iNO na oxygenační a ventilační parametry v průběhu UPV u dětí s těžkým respiračním selháním. 2) Zhodnotit dopad iNO na nastavení UPV. 3) Zhodnotit četnost komplikací iNO. 4) Zhodnotit vliv iNO na mortalitu pacientů. Typ studie: Prospektivní observační studie. Pracoviště: Klinika dětské anesteziologie a …více
Anotace:
d. a ↓OI v 6.-36. hod.), Děti-přeživší (↓AaDO2 v 36. hod., ↑paO2/FiO2 ve 12. a 36. hod. a ↓OI v 6.-36. hod.), Děti-zemřelí (↑paO2/FiO2 ve 12. hod.), Děti-CMV (↓AaDO2 ve 24. a 36. hod., ↑paO2/FiO2 v 6.-36. hod.) a Děti-HFOV (↑paO2/FiO2 v 6. a 12. hod. a ↓OI ve 12.hod.). Žádné statistické zlepšení jsme nezaznamenali v podskupinách Novorozenci-nonrespondéři a Děti-nonrespondéři. Hodnocena nebyla podskupina …více
Abstract:
Inhaled nitric oxide in respiratory failure of children. Objective: 1) To assess impact of inhaled nitric oxide on oxygenation and ventilation parameters during artificial lung ventilation in children with severe acute hypoxic respiratory failure. 2) To asses impact of inhaled nitric oxide on ventilator settings. 3) To determine frequency of iNO complication. 4) To evaluate impact of iNO on patients …více
Abstract:
36h, ↑paO2/FiO2 in 6,12 and 36h and ↓OI in 6-36h), Children-survivors (↓AaDO2 in 36h, ↑paO2/FiO2 in 12 and 36h and ↓OI in 6-36h), Children-deceased (↑paO2/FiO2 in 12h), Children-CMV (↓AaDO2 in 24 and 36h, ↑paO2/FiO2 in 6-36h) and Children-HFOV (↑paO2/FiO2 in 6 and 12h and ↓OI in 12h). Any statistically significant improvement wasn´t recorded in subgroups Newborns-nonresponders and Children-nonresponders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 11. 2009
  • Vedoucí: doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta