MUDr. Lukáš Marek, Ph.D.

Doctoral thesis

Použití inhalovaného oxidu dusnatého v respiračním selhání u dětí

Inhaled Nitric Oxide in Respiratory Failure of Children
Abstract:
Použití inhalovaného oxidu dusnatého v respiračním selhání u dětí. Cíl studie: 1) Zhodnotit vliv iNO na oxygenační a ventilační parametry v průběhu UPV u dětí s těžkým respiračním selháním. 2) Zhodnotit dopad iNO na nastavení UPV. 3) Zhodnotit četnost komplikací iNO. 4) Zhodnotit vliv iNO na mortalitu pacientů. Typ studie: Prospektivní observační studie. Pracoviště: Klinika dětské anesteziologie a …more
Abstract:
d. a ↓OI v 6.-36. hod.), Děti-přeživší (↓AaDO2 v 36. hod., ↑paO2/FiO2 ve 12. a 36. hod. a ↓OI v 6.-36. hod.), Děti-zemřelí (↑paO2/FiO2 ve 12. hod.), Děti-CMV (↓AaDO2 ve 24. a 36. hod., ↑paO2/FiO2 v 6.-36. hod.) a Děti-HFOV (↑paO2/FiO2 v 6. a 12. hod. a ↓OI ve 12.hod.). Žádné statistické zlepšení jsme nezaznamenali v podskupinách Novorozenci-nonrespondéři a Děti-nonrespondéři. Hodnocena nebyla podskupina …more
Abstract:
Inhaled nitric oxide in respiratory failure of children. Objective: 1) To assess impact of inhaled nitric oxide on oxygenation and ventilation parameters during artificial lung ventilation in children with severe acute hypoxic respiratory failure. 2) To asses impact of inhaled nitric oxide on ventilator settings. 3) To determine frequency of iNO complication. 4) To evaluate impact of iNO on patients …more
Abstract:
36h, ↑paO2/FiO2 in 6,12 and 36h and ↓OI in 6-36h), Children-survivors (↓AaDO2 in 36h, ↑paO2/FiO2 in 12 and 36h and ↓OI in 6-36h), Children-deceased (↑paO2/FiO2 in 12h), Children-CMV (↓AaDO2 in 24 and 36h, ↑paO2/FiO2 in 6-36h) and Children-HFOV (↑paO2/FiO2 in 6 and 12h and ↓OI in 12h). Any statistically significant improvement wasn´t recorded in subgroups Newborns-nonresponders and Children-nonresponders …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 11. 2009
  • Supervisor: doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta