Mgr. Lucie Vaníčková

Bakalářská práce

Automatická identifikace a analýza křivek na 2D fotografiích zubů z elektronového mikroskopu

Automatic identification and analysis of the curves from 2D photographs from electron microscope
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme automatizaci identifikace strií na fotografiích zubů za účelem zjištění typů stravovacích návyků minulých populací. V programu R vytvoříme algoritmus, který bude automaticky strie identifikovat a určovat jejich důležité charakteristiky – sklon a délku. V první kapitole se zabýváme analýzou obrazu obecně, popisujeme zde digitální obraz a operace, které se na něm dají …více
Abstract:
In this thesis we study the automatization of dental microwear identification. We will apply it on photographs of teeth with the purpose of detecting the types of past populations’ dietary habits. In the programme R we create an algorithm that will automatically identify dental microwear and determine its important characteristics such as inclination and length. In the first chapter we study the Image …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Mojmír Vinkler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta