Mgr. Lucie Vaníčková

Bachelor's thesis

Automatická identifikace a analýza křivek na 2D fotografiích zubů z elektronového mikroskopu

Automatic identification and analysis of the curves from 2D photographs from electron microscope
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme automatizaci identifikace strií na fotografiích zubů za účelem zjištění typů stravovacích návyků minulých populací. V programu R vytvoříme algoritmus, který bude automaticky strie identifikovat a určovat jejich důležité charakteristiky – sklon a délku. V první kapitole se zabýváme analýzou obrazu obecně, popisujeme zde digitální obraz a operace, které se na něm dají …more
Abstract:
In this thesis we study the automatization of dental microwear identification. We will apply it on photographs of teeth with the purpose of detecting the types of past populations’ dietary habits. In the programme R we create an algorithm that will automatically identify dental microwear and determine its important characteristics such as inclination and length. In the first chapter we study the Image …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Mojmír Vinkler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta