Theses 

Státní podpora revitalizace bytového fondu v České republice – Bc. Martin Mužík, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Martin Mužík, DiS.

Diplomová práce

Státní podpora revitalizace bytového fondu v České republice

State Support to Housing Stock Revitalisation in the Czech Republic

Anotace: Téma mé diplomové práce je zaměřeno na revitalizaci bytového fondu a státní podporu v této oblasti. K tématu mám určitý vztah, protože pracuji v bance, kde pomáhám klientům vyřešit financování této investiční akce. Úvod obsahuje seznámení se s tématem. První kapitola se zaměřuje na analýzu současného stavu bytového fondu. Ve druhé kapitole hodnotím nástroje finanční politiky, jak ovlivňují bytový fond. Ve třetí kapitole jsou vysvětleny všechny dostupné podpory pro oblast revitalizací bytového fondu. Ve čtvrté kapitole hodnotím dopady dotační politiky do této oblasti. Závěrečná kapitola se snaží částečně odhadnout budoucí vývoj. Závěr obsahuje shrnutí a výsledky mého zkoumání s vlastním názorem na řešení problematiky revitalizací bytového fondu.

Abstract: My thesis is focused on the housing stock revitalisation and state support in this field. The topic is very close to me because I work in a bank which provides clients with solution of how to finance this investment project. The introductory part deals with the general idea of the topic. The first chapter analyses the current condition of the housing stock. Tools of the financial policy and their influence on the housing stock are assessed in the second chapter. As regards the third chapter all available support applicable to the housing stock revitalisation is explained while the fourth chapter evaluates the impact of the sudsidy policy on this field. The final chapter gives a prediction of the likely future development. The conclusion provides for the summary and results of my research accompanied by my opinion on handling the housing stock revitalisation.

Klíčová slova: státní podpora, revitalizace, bytový fond, dotace, bankovní úvěry, hypotéční trh, stavební spoření, state support, revitalisation, housing stock, subsidies, bank loans, mortgage market, construction savings scheme

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. František Pavelka, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Kvaček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 01:30, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz