Kateřina MATUŠINSKÁ

Bakalářská práce

Trestní odpovědnost v návaznosti na ukládání trestu a ochranných opatření

Criminal responsibility in relation to penalties and protective measures
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na trestněprávní úpravu týkající se mladistvých obsažena zejména v zák. č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, jenž vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2004. Cílem této práce je zmapovat dopad postavení mladistvých v trestním právu …více
Abstract:
The thesis is focused on criminal law relating to young people in particular to the Act. No. 218/2003 Coll. Liability for unlawful acts of Youth and Juvenile Courts and Amending Certain Acts (Act on Juvenile Courts), as amended, which entered into force on 1 1st 2004th The aim of this work is to explore the impact of the status of juveniles in criminal law. After explaining some basic concepts, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Viera Jonsztová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATUŠINSKÁ, Kateřina. Trestní odpovědnost v návaznosti na ukládání trestu a ochranných opatření. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace