Mgr. Eva Straková

Diplomová práce

Výukové aplikace ve výuce elementárního čtení a psaní očima rodičů a učitelů

Educational mobile applications in the teaching of primary reading and writing from parents’ and teachers’ point of view
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice využívání výukových aplikací ve výuce elementárního čtení a psaní z pohledu rodičů a učitelů žáků 1. stupně ZŠ. Práce je členěna do dvou částí – teoretické a empirické části. Teoretická část vychází z odborné literatury a zabývá se specifiky vývoje dítěte mladšího školního věku, současnou výukou elementárního čtení a psaní, aktuálními výukovými metodami a digitálními …více
Abstract:
Thesis deals with the issue of using educational mobile applications in the teaching of primary reading and writing from parents’ and teachers’ point of view. The thesis is divided into two sections – theoretical and empirical part. The theoretical part is based on specialised literature and deals with the specifics of the development of a child of younger school age, current methods of teaching elementary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta