Julie Hainzová

Bakalářská práce

Koncepty Fair trade a Direct trade se zaměřením na český trh: Případová studie společností Tchibo Praha, spol. s.r.o a mamacoffee s.r.o.

The comparison of Fair Trade and Direct Trade concept with focus on the czech market: Case study of Tchibo Prague, Ltd. and mamacoffee Ltd.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na komparaci konceptů Fair trade a Direct trade a jejich implementaci společnostmi Tchibo Praha, spol. s.r.o. a mamacoffee s.r.o. Hlavním cílem práce je zhodnocení konceptů a doporučení českým firmám kávového průmyslu, pokud zvažují zařazení některého z těchto konceptů do své obchodní strategie. Nejprve se čtenář seznámí s oběma koncepty. Dále jsou charakterizovány …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the comparison of Fair Trade and Direct Trade concepts and their implementation by Tchibo Prague, spol. s.r.o. and mamacoffee s.r.o. The main aim of this work is the evaluation of the concepts and recommendation to Czech companies in the coffee industry if they are considering the implementation of one of these concepts in their business strategy. First the reader …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2021
  • Vedoucí: Radek Čajka
  • Oponent: Iveta Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81893