Iva Šálovská, DiS.

Bachelor's thesis

Vzdělávání dětí a žáků s PAS (poruchou autistického spektra)

Education of children and pupils with ASD (Autism Spectrum Disorder)
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Cílem práce je zmapovat jaké možnosti a podmínky mají u nás děti a žáci s PAS ve vzdělávání, především v základních školách. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy související s oblastí PAS, postup vyučovacího procesu, podpůrná opatření při vzdělávání těchto žáků, spolupráce speciálně …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with the education of pupils with autistic spectrum disorder (ASD). The aim is to map the possibilities and conditions have in our children and pupils with ASD in education, especially in elementary schools. In the theoretical part are defined basic concepts related to areas of PAS, the process of teaching, support for education of these pupils, cooperation special education center …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zverejniť od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šálovská, Iva. Vzdělávání dětí a žáků s PAS (poruchou autistického spektra). Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe