Ing. Marek Pöschl

Disertační práce

Vliv složení kaučukových směsí na bariérové vlastnosti vulkanizátů

The Effect of Rubber Compound Composition on the Vulcanizate Barrier Properties
Anotace:
Pryžové výrobky představují rozsáhlou skupinu polymerních výrobků. Každý pryžový výrobek musí vykazovat pro danou aplikaci dobré fyzikálně-mechanické, chemické a jiné vlastnosti. Dle aplikace výrobku jsou často požadovány i specifické vlastnosti, které musí výrobky splňovat. Jednou z těchto vlastností můžou být i bariérové vlastnosti, které často bývají důležitým požadavkem u gumárenských výrobků. …více
Abstract:
Rubber products are very important and can be found in many variable applications. Each rubber product have to fulfill physical-mechanical, chemical and other properties given by its application. Moreover, specific properties according the product application can be required. One of them are barrier properties. They plays significant role in the case of tyres, membranes, hoses, diaphragms, masks, moreover …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 4. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pöschl, Marek. Vliv složení kaučukových směsí na bariérové vlastnosti vulkanizátů. Zlín, 2021. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Doktorský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek

Práce na příbuzné téma