Bc. Barbora Vacková

Bakalářská práce

Aplikace westminsterského a konsensuálního modelu demokracie na politický systém Portugalska

Application of the Westminster and the consensual model of democracy on the political system of Portugal
Anotace:
Cílem bakalářské práce "Aplikace westminsterského a konsensuálního modelu demokracie na politický systém Portugalska" je analyzovat politický systém z pohledu těchto dvou typů demokracie. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. V první je představena teorie konsensuální a westminsterské demokracie, druhá část analyzuje politický systém Portugalska. Na základě analýzy jednotlivých znaků …více
Abstract:
The objective of the thesis "Aplication of westminster and consensual model of democracy to the political system of Portugal" is to analyze whether the political system of Portugal is consensual rather than westminster. The work is divided to theoretical and analytical part. The first part describes the theory of consensual and westminster democracy, the second part analyses the system itself. Based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Viktória Vijaya Singh

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií