Ing. Vítězslav Šedina

Bakalářská práce

Dopravní opatření při rekonstrukci Nuselského mostu bez provozu trati metra "D"

Transport measure during reconstruction of Nuselsky bridge before puting the underground line "D" into operation
Anotace:
Práce zvažuje možnost uzavírky Nuselského mostu v Praze bez provozu nyní uvažované a projektované trati metra D. Navrhuje vedení náhradních autobusových linek MHD a dočasnou úpravu linkového vedení tramvají se snahou nahradit současnou kapacitu metra v úseku Vyšehrad ? I.P. Pavlova. S ohledem na vyšší kongesce vzniklé nárůstem IAD na okolních komunikacích a objízdných trasách, které připadají v úvahu …více
Abstract:
The work considers the possibility of closure Nusle Bridge in Prague without new underground line D - now in consideration and projected - in operation. This work try to replace current capacity of underground service between stations Vysehrad and I.P. Pavlova for proposed alternative public transport bus routes and temporary adaptation of tram lines management. With regard to the higher increase in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šedina, Vítězslav. Dopravní opatření při rekonstrukci Nuselského mostu bez provozu trati metra "D". Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů