Bc. Marek KOUREK

Diplomová práce

Multimediální pomůcka pro tvorbu moderního výukového materiálu

Multimedia aid for modern education material creation \nl{}
Anotace:
V teoretické části práce zmiňuji metodologii tvorby vlastních materiálů a dostupné videoprůvodce na internetu. Dále popisuji jednotlivé programy, na které byl vytvořen multimediální videoprůvodce. V praktické části práce nejdříve zmiňuji programy, které byly použity pro tvorbu a popisuji postup práce při tvorbě videoprůvodce, který bude sloužit jako elektronická pomůcka pro výuku programů. V další …více
Abstract:
In the theoretical part of the work methodology mention producing their own materials and video guide available on the internet. Also describe the various programs, which has created a multimedia video guide. In the practical part of the work at the earliest mention programs that were used to describe the formation and progress of the work in creating video guide that will serve as an electronic tool …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013
Zveřejnit od: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Perůtka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUREK, Marek. Multimediální pomůcka pro tvorbu moderního výukového materiálu. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy

Práce na příbuzné téma