Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D.

Disertační práce

Stav pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat na jižní a jihovýchodní Moravě v polovině 19. století ve světle stabilního katastru

The state of the growing of the agricultural plants and of the farm animals breeding on the south and south-east Moravia in the half of the 19th century in the light of the stable land-registry
Anotace:
Předkládaná práce popisuje stav zemědělství ve čtyřicátých letech 19. století na území Brněnského kraje v hranicích z let 1850 - 1854, tzn. na teritoriu malých krajů Brněnského, Jihlavského a Znojemského, a to na základě vceňovacích operátů Stabilního katastru a krajských sumářů, vytvářených k témuž katastru. Záměrem práce je vytvořit plastický obraz moravského zemědělství v dané době, na prahu velkých …více
Abstract:
This work describes the contition of the agriculture in the 40th years of the 19th century on the area of the Brno region in the borders in the years 1850 - 1854 (on the territory of small regions Brno, Jihlava and Znojmo), which was made on the basis of appraisal operats of the stable land-registry. This work wants to create the objective picture of the moravian agriculture in this time, when the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 10. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Novák, CSc., doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny