Mgr. Zuzana Ferková

Advanced ('rigorózní') thesis

Multimodal Landmark Detection for Anthropology

Multimodal Landmark Detection for Anthropology
Abstract:
Antropometrické body sú body na ľudskej tvári, ktoré sú využívané v mnohých disciplínach. Používajú sa na rozpoznávanie emócií, animáciu tvárí, na odhad veku a pohlavia. Majú taktiež viac komerčné využitie, kde sa používajú na vytváranie karikatúr, alebo výmenu tvári medzi viacerými osobami. Aj napriek tomu, že identifikácia a rozpoznávanie tvárí stále ostávajú jedným z najviac prominentných využití …more
Abstract:
Landmarks are points on the human face used in many different disciplines. They are used for a facial and emotion recognition, facial animations, for age and gender estimation, or more commercially for cartoon generation, or face swapping. While facial identification and recognition stays one of the most prominent applications of the landmarks, the landmarks were first introduced for the use in anthropology …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Reader: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová, doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Informatics / Computer Graphics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.