Alia El Faraj

Bakalářská práce

The Comparison of Competitiveness of the USA and China

Porovnání konkurenceschopnosti USA a Číny
Anotace:
Čína je spolu s USA ruku v ruce v top dvou vedoucích ekonomikách, zároveň si jsou navzájem velkými partnery a konkurenty. Cílem této práce bylo porovnat konkurenceschopnost USA a Číny a zjistit, která země je více konkurenceschopnější, na základě analýzy podnikatelského prostředí, makroekonomických faktorů rovněž prostřednictvím The Global Competitiveness Report a snadnosti podnikatelského indikátoru …více
Abstract:
China is together with USA hand in hand top two leading economies, at the same time big partners and competitors. Aim of this thesis was to compare competitiveness of the USA and China and to find out which country is more competitive, on the basis of analyses of business environment, macroeconomic factors likewise through the Global Competitiveness report and Ease of Doing Business indicator. Thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Iveta Černá
  • Oponent: Gina Cook

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54672