Bc. Ľubomíra Kováčová

Bakalářská práce

Iránsko-izraelské vzťahy počas vlády Mahmúda Ahmadínežáda a jeho kontroverzné vyhlásenia

Iranian-Israeli relations under the reign of Mahmoud Ahmadinejad and his controversial statements
Abstract:
The subject of submitted thesis is Iranian-Israeli relations under the seven-year reign of Mahmoud Ahmadinejad. His rhetorical speeches and statements led to the escalation of mutual relations. The thesis provides an analysis of Ahmadinejad´s individual opinions and an analysis of Israeli reactions and reactions of the international environment. Analysis of Ahmadinejad’s statements leads to the identification …více
Abstract:
Predmetom predkladanej bakalárskej práce sú Iránsko-izraelské vzťahy počas sedemročnej vlády iránskeho prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda. Jeho rétorické vystúpenia a prehlásenia viedli ku vyostreniu vzájomných vzťahov. Práca poskytuje analýzu jednotlivých stanovísk Ahmadínežáda a analýzu reakcií Izraelu a medzinárodného prostredia. Analýza Ahmadínežádových vyhlásení povedie k určeniu charakteru iránskeho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy