Bc. Zbyněk BĚHALÍK

Diplomová práce

LMS: Katalogizace a implementace

LMS: Cataloging and implementation\nl{}
Anotace:
Diplomová práce se zabývá learning management systémy (dále jen LMS). První oblast diplomové práce vysvětluje a představuje obecné informace o LMS. Dále se zabývá ekonomickým hlediskem, podílem zastoupení podle jednotlivých odvětví, geografie a velikosti společností. Druhá kapitola diplomové práce představuje výhody nasazení těchto systému do škol a firem. Třetí oblast pojednává o efektivním výběru …více
Abstract:
This thesis deals with learning management systems(LMS hereafter). The first part of the thesis explains and presents general information about the LMS. Thesis also deals with economic aspect, representation of sector, geografy and company size. The second chapter of the thesis presents the benefits of mounted these systems to schools and bussines. The third part describes effective choice of LSM. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2011
Identifikátor: 20881

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Perůtka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚHALÍK, Zbyněk. LMS: Katalogizace a implementace. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro základní a střední školy