Bc. Zbyněk BĚHALÍK

Master's thesis

LMS: Katalogizace a implementace

LMS: Cataloging and implementation\nl{}
Abstract:
Diplomová práce se zabývá learning management systémy (dále jen LMS). První oblast diplomové práce vysvětluje a představuje obecné informace o LMS. Dále se zabývá ekonomickým hlediskem, podílem zastoupení podle jednotlivých odvětví, geografie a velikosti společností. Druhá kapitola diplomové práce představuje výhody nasazení těchto systému do škol a firem. Třetí oblast pojednává o efektivním výběru …more
Abstract:
This thesis deals with learning management systems(LMS hereafter). The first part of the thesis explains and presents general information about the LMS. Thesis also deals with economic aspect, representation of sector, geografy and company size. The second chapter of the thesis presents the benefits of mounted these systems to schools and bussines. The third part describes effective choice of LSM. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2011
Identifier: 20881

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Karel Perůtka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BĚHALÍK, Zbyněk. LMS: Katalogizace a implementace. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 06. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / IT Education at Elementary and Secondary Schools