Daniela MALÁ

Bakalářská práce

Komparace strategií vybraných organizací pro pomoc zhrouceným státům

Comparison of strategies of selected organizations aiding fragile states
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je komparace strategií vybraných organizací pomáhajících zhrouceným státům. Práce se bude zaměřovat na zhroucené státy obecně. Práce nejprve popíše a charakterizuje samotné zhroucené státy, a poté se bude zabývat jednotlivými organizacemi a jejich strategiemi pomoci zhrouceným státům. Srovnávací metodou budou zkoumány vztahy, společné rysy a rozdíly jednotlivých strategií …více
Abstract:
The aim of this thesis is to compare the strategies of selected organizations providing aid to failed states. The thesis will focus on failed states in general. The thesis first describes and characterizes the failed states and then describes the different organizations and their strategies to support the failed states. Using comparative method the relationships, common features and differences of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Lenka Dušková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÁ, Daniela. Komparace strategií vybraných organizací pro pomoc zhrouceným státům. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sud30y sud30y/2
8. 4. 2021
Složky
Soubory
Marklová, E.
9. 4. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.