Ing. Petr Houdek

Diplomová práce

Návrh zkušebního stendu pro ověření reakční doby

Draft of test equipment to verify the response time
Anotace:
Práce je věnována návrhu stendu pro měření reakční doby řidiče a využití naměřených hodnot pro další potřeby výzkumu bezpečnosti silničního provozu. V ideovém návrhu jsou navrženy různé varianty provedení a po jejich zvážení je podrobně rozebrána jediná varianta řešení. V práci je odůvodněna architektura a ergonomický návrh stendu z hlediska stavby lidského těla a z hlediska antropomotoriky. V práci …více
Abstract:
This thesis aims to propose an equipment for measuring driver?s reaction time and use the measured values for further improving safety of the traffic. In theory, several possible realisations are considered, and after their evaluation a single option is analysed in detail. The thesis rationalizes for given architecture and ergonomic design of the equipment that conforms human anatomy and respects anthropomotorics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tesař, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Houdek, Petr. Návrh zkušebního stendu pro ověření reakční doby. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera