Matej Hrnčiřík

Bachelor's thesis

Tvorba portfolia oborového hedgeového fondu zaměřeného na akcie burzovně obchodovatelných společností

Creating a portfolio of a hedge fund focused on shares of stock exchange companies
Abstract:
The goal of the bachelor thesis: „Creating a Portfolio of a Hedge Fund Focused on Shares of Stock Exchange Companies” is to create a portfolio focused on investing in stocks of the American technology market. In the first part, we analyse the purpose of hedge funds, together with the tools and strategies they use. Additionally, we will look at ratio indicators and methods of intercompany comparison …viac
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Tvorba portfólia hedge fondu zameraného na akcie burzovo obchodovateľných spoločností“ je návrh investičného portfólia pre fond zameraný na akcie amerického technologického trhu. V prvej časti sú rozobraté hedge fondy spoločne s nástrojmi a stratégiami, ktoré používajú. Takisto sa táto časť venuje aj pomerovým ukazovateľom a metódam medzipodnikového zrovnávania použitých …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Plíhal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance