Mgr. Mohamed Abdelkader

Diplomová práce

English Segmental Sounds Pronounced by Tunisians

English Segmental Sounds Pronounced by Tunisians
Anotace:
Tato práce se zabývá výslovností anglických vokálů a konsonantů tuniskými mluvčími. Je rozdělena do dvou částí – první teoretická část popisuje fonetický systém jazyků v rámci Tuniska majících silný vliv na anglickou výslovnost, zejména systém arabštiny a francouzštiny. Na základě jejich odlišnosti od angličtiny vznikla již řada hypotéz, které se týkají určitých hlásek, které Tunisané vyslovovují zcela …více
Abstract:
This thesis deals with the pronunciation of English vowels and consonants by Tunisians. It is divided into two sections – the theoretical section describes the phonetic systems of the languages of impact upon English situation in Tunisia, namely Arabic and French compared to English. According to the differences between them, a list of hypotheses is made, predicting the sounds which would be pronounced …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Kalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta