Bc. Kristýna Spáčilová

Bachelor's thesis

A. V. Družinin jako spisovatel, literární kritik a společensky angažovaná osobnost

A. V. Druzhinin - Writer, Literary Critic and a Socially Engaged Figure
Anotácia:
Práce se zabývá osobností ruského literárního kritika, žurnalisty a spisovatele 19. století Alexandra Vasiljeviče Družinina. Rozebírá se stěžejní dílo Polinka Saksová a další Družininova beletristická činnost. Dále se práce snaží zachytit Družininovy metody literární kritiky, vztah ke společnosti a k některým významným osobnostem ruské kultury. Popisuje se jeho zájem o anglickou kulturu a literaturu …viac
Abstract:
Thesis deals with the personality of the Russian literary critic, journalist and writer of the 19th century Alexander Vasilyevich Druzhinin. This work discusses his major work Polinka Saks and other Druzhinin‘s belletristic work. Furthermore, the work tries to capture Druzhinin‘s methods of the literary criticism and his relationship with the society and some important figures of the Russian culture …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Philological Area Studies