Theses 

A. V. Družinin jako spisovatel, literární kritik a společensky angažovaná osobnost – Bc. Kristýna Spáčilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Filologicko-areálová studia

Bc. Kristýna Spáčilová

Bakalářská práce

A. V. Družinin jako spisovatel, literární kritik a společensky angažovaná osobnost

A. V. Druzhinin - Writer, Literary Critic and a Socially Engaged Figure

Anotace: Práce se zabývá osobností ruského literárního kritika, žurnalisty a spisovatele 19. století Alexandra Vasiljeviče Družinina. Rozebírá se stěžejní dílo Polinka Saksová a další Družininova beletristická činnost. Dále se práce snaží zachytit Družininovy metody literární kritiky, vztah ke společnosti a k některým významným osobnostem ruské kultury. Popisuje se jeho zájem o anglickou kulturu a literaturu.

Abstract: Thesis deals with the personality of the Russian literary critic, journalist and writer of the 19th century Alexander Vasilyevich Druzhinin. This work discusses his major work Polinka Saks and other Druzhinin‘s belletristic work. Furthermore, the work tries to capture Druzhinin‘s methods of the literary criticism and his relationship with the society and some important figures of the Russian culture. Moreover, the work examined his interest in English culture and literature.

Klíčová slova: A. V. Družinin, literární kritika, ruská literatura, 19. století, N. G. Černyševskij, V. G. Bělinskij

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz