Bc. Anežka BLAHUTOVÁ

Diplomová práce

Odsun německého obyvatelstva po roce 1945 z okresu Tachov

The Transfer of the Germans after 1945 from the District of Tachov
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem odsunu německého obyvatelstva z poválečného Československa. Tento problém je jedním z hlavních rysů poválečného života, který dovršil vývoj vztahů německého a českého obyvatelstva v jednom státě. Odsun je v práci vyobrazen na příkladu konkrétního regionu - okresu Tachov. Úvodní část práce se věnuje obecné problematice vysídlení Němců z Československa. Charakterizuje …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of the expulsion of the German population from post-war Czechoslovakia. This problem is one of the main character of post-war life, which has completed the development of a relationship between the German and Czech population in Czechoslovakia. The thesis deals with the one specific region - the Tachov district. The introductory part of the work deals with the general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAHUTOVÁ, Anežka. Odsun německého obyvatelstva po roce 1945 z okresu Tachov. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/