Tomáš Vondráček, DiS.

Bakalářská práce

Marketingové komunikace Festivalu fantazie

Marketing Communications of the Festival fantazie
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingové komunikace Festivalu fantazie, které má sloužit jako podklad pro jejich zlepšení a vytvoření nové, silné komunikace. Teoretická část vymezuje základní pojmy marketingové komunikace a event marketingu se zaměřením na festivaly. Praktická část následně obsahuje analýzu současné marketingové komunikace festivalu, dotazníkové šetření, které bylo aplikováno …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the marketing communications of the Festival fantazie, which should serve as a resource for their improvement and creation of a new, strong communication. The theoretical part defines the basic terms of marketing communication and event marketing with focus on festivals. The practical part incorporates an analysis of the current marketing communications of the Festival …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vondráček, Tomáš. Marketingové komunikace Festivalu fantazie. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce