Bc. Dora Marková

Diplomová práce

Fyzikální rozbor vybraných sportovních výkonů

Physical analysis of the selected sports performances
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme fyzikálnímu rozboru vybraných sportovních výkonů. Tyto výkony popisujeme z hlediska kinematiky a dynamiky pomocí středoškolských i vysokoškolských fyzikálních modelů. Studovali jsme pohyby v tíhovém poli Země (basketbalová střelba na koš, hody míčky/koulemi, biatlonová střelba) a pohyb krasobruslařky při piruetě.
Abstract:
In this diploma thesis we present physical analysis of selected sports performances. We describe these performances from the view point of kinematics and dynamics using physical models of different levels of difficulty. We were studying movements in Earth's gravity field (basketball and biathlon shooting, ball throw) and the movement of figure skaters while doing a pirouette.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
  • Oponent: RNDr. Pavel Konečný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Učitelství fyziky pro střední školy