Bc. Libor ŠAFRÁNEK

Diplomová práce

Zhodnocení marketingové strategie vybraného zařízení sociálních služeb v podmínkách působení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a návrh její inovace

Valorization of the marketing strategy of the selected social service organization, under the law of social services 108/2006 Sb., and proposal of its innovation.
Anotace:
Tato práce si kladla za cíl zhodnotit úroveň marketingového plánování v sociálních zařízeních zastřešovaných o.s. Preventem. Úkolem bylo zhodnotit zda-li k takovému plánování dochází a pokud ano, jakým způsobem, případně v jakých oblastech. Ve svém výzkumu jsem se zaměřil na identifikaci příležitostí, rizik, slabých a silných stránek jednotlivých zařízeních pomocí situační analýzy SWOT, která umožňuje …více
Abstract:
The objective of this thesis was to evaluate the standard of marketing planning in social services facilities established by the citizens? association o.s. Prevent. The objective was to find out whether such planning is performed and, if so, how and in which areas. In my research I focused on identification opportunities, risks, weaknesses and strengths of the individual facilities by means of a situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2010
Zveřejnit od: 23. 8. 2010
Identifikátor: 16489

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAFRÁNEK, Libor. Zhodnocení marketingové strategie vybraného zařízení sociálních služeb v podmínkách působení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a návrh její inovace. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 08. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 8. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sum37f sum37f/2
8. 9. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
8. 9. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.